СҮСЭГТЭН ОЛОН БИДНИЙ ХҮСЭЛТИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ ЦАХИМ АЙЛТГАЛЫН ТӨСӨЛД ХАМРАГДСАН ХИЙДҮҮД

  • 1. ЭРДЭНЭЗУУ ХИЙД-Өвөрхангай, Хархорин